Chính sách bảo mật
Edrextal Kertox

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Các cơ sở an ninh đã được chúng tôi giới thiệu để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn nhập, truyền hoặc làm việc với thông tin cá nhân của bạn.

Tiết lộ thông tin cá nhân và sự truyền tải tới các bên thứ ba

Thông tin cá nhân của bạn chỉ có thể được tiết lộ bởi chúng tôi nếu nó là cần thiết để: (a) đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc với các yêu cầu của tố tụng pháp lý liên quan đến hệ thống của chúng tôi; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi; (c) thực hiện các hành động tức thời liên quan đến an ninh cá nhân của nhân viên hoặc người tiêu dùng về các dịch vụ của chúng tôi, cũng như về an toàn công cộng. Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sử dụng khi đăng ký có thể được chuyển đến cho các bên thứ ba và cá nhân hợp tác với chúng tôi nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài liệt kê ở trên. Địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký có thể được sử dụng để gửi cho bạn các thông báo hoặc thông báo về những thay đổi liên quan đến ứng dụng của bạn, cũng như để phân phối thông điệp về các sự kiện và thay đổi xảy ra trong công ty, thông tin quan trọng về hàng hoá và dịch vụ mới , vv Khả năng hủy đăng ký của bạn cũng được cung cấp.

Việc sử dụng cookie

Khi người dùng truy cập trang web, tệp cookie được ghi lại trên máy tính của bạn (nếu người dùng cho phép nhận các tệp đó). Nếu người dùng đã truy cập trang web này, tệp cookie sẽ được đọc từ máy tính. Ngoài các mục đích khác, chúng tôi sử dụng cookie để tạo thuận lợi cho việc thu thập số liệu thống kê của khách truy cập. Dữ liệu như vậy giúp chúng tôi xác định loại thông tin nào được gửi cho khách hàng có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho họ. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện dưới dạng tổng quát và không bao giờ liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng.

Các bên thứ ba, bao gồm Google, hiển thị quảng cáo của công ty chúng tôi trên các trang web trên Internet. Các bên thứ ba bao gồm Google sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của chúng tôi và sở thích của họ trong các trình duyệt web. Người dùng có thể cấm Google sử dụng cookie. Để làm điều đó, bạn nên đi đến trang Google đặc biệt theo địa chỉ: http://www.google.com/privacy/ads/

Thay đổi trong ứng dụng tiết lộ bí mật

Ứng dụng tiết lộ bí mật nên được cập nhật định kỳ. Sau đó ngày cập nhật trước được ghi ở phần đầu của tài liệu sẽ được thay đổi. Các thông báo về những thay đổi này sẽ được đặt ở nơi dễ thấy của các trang web của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm đến hệ thống của chúng tôi!

Trang chủ - Liên hệ - Chính sách bảo mật

© 2017 Edrextal Kertox. Tất cả các quyền được bảo vệ.